Programarea restanțelor pentru formele de învățământ ZI, ID și Master, rezultatele și toate detaliile pentru susținerea acestora sunt disponibile AICI. Fișierul cu notele obținute de studenți este actualizat zilnic pe măsură ce se susțin examenele.

Anunț -La examenele de restanță din data de 1 septembrie 2022 susținute cu doamna Profesor Bălan pentru disciplinele Statistică și Matematică toți cei prezenți au promovat aceste examene, mai puțin 2 studenți care au primit mesaje în acest sens prin intermediul Platformelor ID-Hyperion/ECON-ZI. Rezultatele obținute la aceste 2 discipline o să fie afișate pe site-ul Facultății de Științe Economice în cursul zilei de mâine, 6 septembrie 2022.