Studenții de la ZI și masteranzii care întâmpină probleme în utilizarea Platformei ECON-ZI trebuie să transmită un e-mail la adresa supporteconzi@hyperion.ro în care să menționeze și numele și prenumele complet (inclusiv numele dinaintea căsătoriei în cazul doamnelor), anul de studii și specializarea.